Privaatsuspoliitika

Me mõistame, et teie privaatsus on väga oluline ja me oleme võtnud endale kohustuse kaitsta teilt kogutud isikuandmeid. Kui esitate meile konverentsi, seminari, ürituse jne registreerimiseks ja/või sellega kaasneb ka finantsinformatsiooni jagamine, käsitleme seda tundlikult vastavalt andmekaitse põhimõtetele.

Me võime koguda ja hoida teie kohta isikuandmeid, sealhulgas teavet, mis suudab teid tuvastada. Teie kontaktandmed on vajalikud, et pakkuda teile konverentsiga seotud teenuseid. Isiklikud andmed kogutakse tavaliselt otse internetis online vormide kaudu, e-posti teel, telefonivestluse teel või igapäevase äritegevuse kaudu.

Teabe kogumine ja hoidmine sõltub eesmärkidest. Üldiselt kogume ja hoiame andmeid järgmiste eesmärkide saavutamiseks:

  • teenuste pakkumine;
  • vastata esitatud päringutele;
  • hoida kursis konverentsi või sündmuse staatusega, millest on oldud huvitatud või kus osaletud/plaanitakse osaleda;
  • anda teavet teiste teenuste kohta, mis võivad lisaks huvi pakkuda;
  • anda informatsiooni uute kohtumiste, tulevaste konverentside ja ürituste kohta.

Kui külastate meie veebilehti, siis võime koguda täiendavat teavet, mis IP-aadressilt ja /või domeeninimelt lehele külastusi tehti. Samuti võib meie veebisait kasutada küpsiseid. Küpsiste peamine eesmärk on tuvastada kasutajaid ja valmistada neile ette kohandatud veebilehti. Küpsised ei tuvasta teid isiklikult, kuid need võivad linkida tagasi teie andmebaasini. Me kasutame küpsiseid, et jälgida meie veebisaidi kasutamist ja luua isiklik salvestus, kuidas külastatakse meie veebisaiti ning milliseid lehti vaadatakse, et saaksime teenuseid veel paremini pakkuda..

Kui teie edastatav isiklik teave on mittetäielik ja/või ebatäpne, ei ole me võimelised teile pakkuma teenuseid, mida otsite. Üldiselt kasutame ja avalikustame teie kohta isikuandmeid eesmärgil, milleks see koguti (nagu eespool kirjeldatud).

Teie isikuandmeid säilitame erinevalt, sealhulgas paberkandjal ja elektroonilisel kujul. Teie isikuandmete turvalisus on meile oluline. Me tagame kõik mõistlikud meetmed, et teie isikuandmeid hoitakse turvaliselt ning et kaitsta seda väärkasutuse, kaotuse, volitamata juurdepääsu, muutmise või avalikustamise eest, sealhulgas elektroonilisi ja füüsilisi julgeolekumeetmeid.

Kui te osalete selle saidi teatud tegevuses, võivad konverentsi korraldajad paluda teil teatud teavet enda kohta esitada. See on täiesti vabatahtlik. Pange tähele, et teie isikuandmete kogumise ainus tingimus on teie selgesõnaline nõusolek veebipõhise privaatsuspoliitikaga. Teie teavet kasutatakse eesmärgil, et teavitada teid (e-posti teel ja/või tavaposti kaudu) uutest ja tulevastest konverentsidest, seminaridest jm sündmustest. Teile pakutakse võimalust osalemisest keelduda.

Kui usute, et teie hoitavad isikuandmed on ebatäpsed, mittetäielikud või aegunud, teavitage meid kohe. Me võtame mõistlikud meetmed teabe parandamiseks. Kui olete konverentsi korraldaja e-posti nimekirjades, võite loobuda edaspidistest kontaktitest, klõpsates valikul „unsubscribe“ kõigis e-kirjades, mille te olete saanud.

Privaatsuse kaitset reguleerivate õigusaktide kohaselt on teil igal ajal õigus oma isikuandmeid ja privaatsuseelistuste juurde pääseda ja parandada. Kui te arvate, et konverentsi korraldajad ei järgi teie käesolevat veebipõhist privaatsuspoliitikat teie isiklike andmete suhtes või teil on selle poliitika kohta muid küsimusi, kommentaare või kaebusi, võtke meiega ühendust, valides ühe järgmistest valikust : e-post: info@amarela.ee või telefon: +372 5645 7815

Me kasutame teie teavet ainult nii, nagu on kirjeldatud Tingimustes. Me lähtume, et kasutajate privaatsuse kaitse on väga olulise kogukonna põhimõttena.