Tingimused

Konverentsil osalemine ja isikuandmed

Kui osalete konverentsil, kasutame teie isikuandmeid, et:

  • töödelda makseid ja arveid vastavalt vajadusele ja hõlbustada teie kohalolekut üritusel;
  • anda teile teavet konverentsi kohta, sealhulgas ajakava, logistika jne kohta;
  • anda teile muud teavet, mis meie arvates võib huvi pakkuda konverentsidel osalejatele;
  • oleks võimalus vajadusel jagada konverentsis osalejate isiklikke andmeid (välja arvatud finantsinformatsioon) koos teiste konverentsi osavõtjatega – selle eesmärk on võimaldada konverentsil osalenutel suhtlemiseks üksteisega suhtlusvõrgustikke luua.

Konverentsidel kasutatud fotograafia- ja videomaterjalide kasutamine

Konverentsi korraldajatel on õigus üritustel fotografeerida ja filmida. Sündmusele registreerudes annab osaleja loa kasutada pildi- ja/või videomaterjali erinevate publikatsioonide, pressiteadete, reklaamitegevuste vms tegevuse jaoks. See materjal võib ilmuda ka konverentside veebisaidil või sellega seotud sotsiaalse meedia lehel.

Sotsiaalse meedia kasutamine teabe jagamiseks

Konverentsi korraldajad kutsuvad üles osalejaid kasutama ka sotsiaalset meediat. Sündmuste esitlejatel palutakse kinni pidada viisakusreeglitest ja järgida sotsiaalmeediumi etiketti.